Терапии

 

КристалиКристалните структури, образувани на Земята преди милиони години, не са просто скъпоценни камъни, всъщност те са енергийни структури, които би трябвало да се използват в полза на човечеството. Истината е, че през годините те са били използвани от различни култури. В Юдаизма ние познаваме дванадесетте нагръдни кристала на първосвещеника. Мощните кристални структури притежават лековити възможности. Интегрирането на кристали с други различни терапии засилва техния интензитет и това води до по-добри резултати при  лечението на пациента.

РейкиРейки е древно изкуство за лечение, което използва Универсалната Космична Енергия на Вселената, като я предава и прилага на пациента чрез метода на полагане на ръцете. Думата Рейки произлиза от двата японски йероглифа: Рей и Ки. Рей – означава божествено съзнание, мъдрост. Ки е японското произношение на думата чи (ци, прана) – означава жизнената енергия, насочена от божественото съзнание.

 

При този метод, терапевтът ръководи процеса на лечение, като полага ръцете си върху или леко над тялото на пациента по този начин той се превръща в проводник, посредник на Божествената Енергия от Вселената, която протича през него към пациента.

 

Енергията Рейки носи жизнена енергия и има лекуваща сила. Тя прониква дълбоко в тялото на пациента и лекува фундаментални проблеми.

 

Рейки е холистичен метод, който третира не само съществуващи симптоми, но също така подобрява състоянието на пациента на всички нива – физическо, ментално и духовно.

Хо'опонопоноХоопонопоно е древна Хавайска практика на помирение и прошка. Според този метод, всичко, което съществува в живота ни и в света около нас, съществува, защото е част от нас. Хоопонопоно има за цел да освободи и разреши проблеми, блокажи и негативни спомени. Чрез процеса на пречистване, прошка и вътрешна трансформация, тази практика възвръща баланса, вътрешния мир и спокойствие на пациента. Името Хоопонопоно произлиза от племенната хавайска традиция Кахуна и означава „да постъпиш правилно”, „да поправиш грешката”, за да възстановиш Божествения порядък в себе си.

 

Според Хоопонопоно, всичко, което се проявява в нашия живот е резултат от постоянния поток от повтарящи се мисли и спомени, които не напускат ума ни. Реалността, в която живеем, е резултат от всички тези мисли и спомени, установили се в нашето подсъзнание, което диктува нашето поведение без нашия съзнателен избор или връзка с нашата вътрешна Божествена същност и истински желания. Нашите мисли и спомени създават нашите вярвания и влияят на нашите решения и постижения в живота ни.

 

Хората, следващи този метод твърдят, че за да се променят всички тези негативни мисли и спомени и за да се излекуваме, ние трябва първо да освободим тези мисли и спомени, да ги разтворим, като по този начин ние създаваме вътрешно пространство, което може да запълним с правилната информация, която да ни служи позитивно в живота.

 

Хоопонопоно ни връща в онази празнота, откъдето може да се роди вдъхновение, което да създаде нещо ново, „коригирано”. Хоопонопоно работи с пречистващи думи и фрази, които изразяват дълбоко разбиране и прошка. Един от тези пречистващи инструменти е израза „Благодаря”.

Нужно е да повярваме, че всичко, което се случва в нашия живот, е божествен дар. И когато казваме „Благодаря”, ние не изричаме тази дума, надявайки се, че проблемът ще отмине, а защото искаме да живеем в мир със себе си и поемаме отговорността за това, какво ни се случва в живота; защото ние сме творци и сътворци на нашата реалност.

 

Специалното при този метод е, че е много лесен за прилагане и е подходящ за всеки човек. Не е необходим постоянен контакт с духовен учител или гуру за практикуването му.

 

Методът Хоопонопоно ни учи, че всички отговори са в нас, и ние притежаваме силата и способността да се свържем с тях.